projecten 

Onderstaand een overzicht van actuele projecten

RENOVATIE VAN DE LIGBOXENSTAL

Het eerste project waar de Stichting Investeringen NatuurTalent zich voor inzet:


Renovatie bijgebouw van De Anna’s Hoeve
Stichting Investeringen NatuurTalent wil de opvang van en activiteiten met de zorgvragers van Natuurtalent ondersteunen.
Natuurtalent verzorgt logeeropvang in de weekenden, kortdurend verblijf gedurende de gehele week en crisisopvang voor jongeren. Al deze activiteiten vinden plaats op de Anna’s Hoeve in Epe. Om de zorgvragers nog beter te kunnen helpen zijn er ruimtes en voorzieningen nodig waar meerdere activiteiten in kunnen plaats vinden. Het betreft vooral activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid, voeding en gezondheid, ambachtelijke vaardigheden en creativiteit.
De Anna’s Hoeve heeft een grondige restauratie ondergaan en is daarmee behouden voor de toekomst.
De monumentale boerderij is in gebruik als logeerhuis en dagopvang voor kinderen en jongeren met een zorgvraag.
Bij de boerderij staat de voormalige ligboxenstal, een groot gebouw uit 1960 waar tot het jaar 2000 het melkvee in verbleef.
Sinds de MKZ crisis in 2000 staat de stal leeg en is behoorlijk in verval geraakt.
Om de zorg en educatie voor de zorgvragers te optimaliseren moet de ligboxenstal een grondige renovatie ondergaan. Na de renovatie zijn de mogelijkheden voor de kinderen om zich te vermaken en te ontwikkelen aanzienlijk groter.

HET PLAN:
De ligboxenstal van 450m2 moet dienst gaan doen als multi functionele ruimte.
1.     Voor de zorgvragers komen er verschillende werkruimtes waar ambachtelijke en creatieve vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. We denken hierbij aan:
·      Een keuken voor het verwerken van de produkten van onze moestuin. Er wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en de bereiding van de eigen maaltijden. Daarnaast kunnen er gerechtjes en lekkernijen gemaakt worden voor de gasten in het “RUSTPUNT”. De zorgvragers kunnen het rustpunt verzorgen.
·      Een werkplek voor houtbewerking. De zorgvragers maken met lokaal hout een diversiteit aan nestkastjes, voederhuisjes, dierverblijven, en decoratieve voorwerpen.
·      Een techniek ruimte waar de fietsen, skelters, kruiwagens gerepareerd kunnen worden.
·      Het sanitair wordt aangepast voor rolstoelgebruikers.
·      Educatie- en informatieruimte. 
Er komt een ruimte voor onderwijsgroepen en natuurliefhebbers. Er komen jaarlijks meerdere scholen op kamp, deze groepen verblijven in tenten en krijgen dagelijks natuur en techniekonderwijs en voedingsleer. De keuken kan ook door deze groepen gebruikt worden voor voedingsleer en het bereiden van gezonde maaltijden.
 
2.     Duurzaamheid
·      In de educatie- en informatieruimte is informatie te vinden over duurzaamheid op De Anna’s Hoeve en Tongeren. De gebouwen worden door middel van een houtgestookte installatie verwarmd en van warm water voorzien. Door gebruik te maken van lokaal hout is de installatie Co2 neutraal. 
·      Het dak met asbesthoudende golfplaten wordt vervangen door nieuwe golfplaten. De dakhelling aan de zuid-oostkant wordt voorzien van  zonnepanelen De zonnepanelen leveren voldoen elektriciteit om de drie gebouwen van stroom te voorzien. Op een display is af te lezen wat de opbrengst en het electriciteitsverbruik is op dit moment en in de afgelopen periode. Onze installatie dient als voorbeeld van duurzaam energiegebruik op een landgoed
·      Voor isolatie wordt gebruik gemaakt van Dupanel panelen tegen het dak en isolatieglas in ramen en deuren. De wanden zijn geïsoleerd met 10 cm steenwol.
 
WAT IS ER NODIG
De voormalige ligboxenstal moet grondig verbouwd worden. Het fundament en de muren zijn te behouden, maar dak, ramen, deuren en isolatie vragen veel aandacht.
·      Het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten die op meerder plaatsen beschadigd zijn. Deze platen moeten worden vervangen door een geïsoleerd dak, tegelijkertijd worden er 30 zonnepanelen geplaatst.
·      De deuren hebben veel houtrot en sluiten niet goed. Ze dienen vervangen te worden door goed sluitende deuren.
·      De ramen zijn op dit moment nog de grote ventilatie openingen onder de goot. Hierin moeten kozijnen met dubbel glas komen
·      De keuken moet voorzien worden van goed afneembare wanden, RVS werkbladen en vuilwaterputje.
·      De binnenwanden moeten worden aangepast. Op dit moment zijn er houten wanden geplaats, deze moeten deels worden vervangen en deels worden afgewerkt met gipsplaten.
·      Sanitair is goed, de unit die twee jaar geleden geplaatst is voorziet in een dames en heren afdeling met douches en toiletten. Het geheel moet worden aangepast voor rolstoelgebruikers
 
 
DE KOSTEN
Voor de totale renovatie is er een begroting opgesteld van € 57.500 
·      Vervangen van het dak € 19.500
·      Asbest verwijderen € 7.000 
·      Isolatie € 2.500
·      Vervangen deuren/kozijnen € 5.000
·      Ramen en glas € 2.000
·      Binnenwanden en vloeren € 5.000
·      Betonvloer storten € 5.000
·      Invalidentoilet € 11.500
Subsidiabele onderdelen zijn Zonnepanelen en asbestverwijdering. De maximale subsidie bedraagt € 2500,-
In totaal is een bedrag van € 55.000,- ex BTW nodig voor de gehele restauratie. 
Voor de bekostiging van het geheel zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Om de verbouwing, en daarmee de programma’s voor onze zorgvragers, leerlingen en belangstellenden wel mogelijk te maken zijn wij op zoek naar fondsen, leningen en schenkingen.

De eerste gift!!

De Stichting Investeringen NatuurTalent en Natuurtalent.eu zijn erg blij met de gift van de stichting AA. Om het gebouw tegen vorstschade te beschermen worden er in januari 2019 nieuwe deuren en ramen geplaatst.